Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Redakcja

Rada redakcyjna

Michel ALHADEFF-JONES, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
Teresa BAUMAN, Uniwersytet Gdański, Polska
Agnieszka BRON, Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja
John FIELD, Uniwersytet w Stirling, Szkocja
Dorota KLUS-STAŃSKA, Uniwersytet Gdański, Polska
Alexis KOKKOS, Otwarty Uniwersytet Helleński, Grecja
Robert KWAŚNICA, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska
Zbigniew KWIECIŃSKI, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska
Jerzy NIKITOROWICZ, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
Joanna RUTKOWIAK, Uniwersytet Gdański, Polska
Krystyna SZAFRANIEC, Uniwersytet  Mikołaja Kopernika (Toruń), Polska
Bogusław ŚLIWERSKI, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Akademia im. Marii Grzegorzewskiej, Polska
Danuta URBANIAK-ZAJĄC, Uniwersytet Łódzki, Polska

Zespół redakcyjny

Mieczysław MALEWSKI (redaktor naczelny)
Adrianna NIZIŃSKA  (sekretarz redakcji)
Stanisław GANCARZ (redakcja techniczna)
Wojciech SITEK (redaktor statystyczny)  

Projekt okładki

Anna MIKODA

Przekłady na język angielski

Katarzyna SZOSTAK

Korekta

Zofia SMYK