Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Redakcja

Rada redakcyjna

Michel ALHADEFF-JONES, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
Agnieszka BRON, Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja
John FIELD, Uniwersytet w Stirling, Szkocja
Dorota KLUS-STAŃSKA, Uniwersytet Gdański, Polska
Alexis KOKKOS, Otwarty Uniwersytet Helleński, Grecja
Robert KWAŚNICA, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska
Zbigniew KWIECIŃSKI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska
Jerzy NIKITOROWICZ, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
Joanna RUTKOWIAK, Uniwersytet Gdański, Polska
Krystyna SZAFRANIEC, Uniwersytet  Mikołaja Kopernika (Toruń), Polska
Bogusław ŚLIWERSKI, Uniwersytet Łódzki, Polska
Danuta URBANIAK-ZAJĄC, Uniwersytet Łódzki, Polska

Zespół redakcyjny

Mieczysław MALEWSKI (redaktor naczelny)
Magdalena CZUBAK-KOCH  (sekretarz redakcji)
Stanisław GANCARZ (redakcja techniczna)
Wojciech SITEK (redaktor statystyczny)  

Projekt okładki

Mirosław ANTONIEWICZ

Przekłady na język angielski

Katarzyna SZOSTAK

Korekta

Zofia SMYK