Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Recenzenci

Peter ALHEIT, Georg-August-Universität Göttingen
Agnieszka BRON, Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja
Adrianna NIZIŃSKA, Uniwersytet w Goteborgu, Szwecja
Maria CZEREPANIAK WALCZAK, Uniwersytet Szczeciński 
Piotr DEHNEL, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Bogusława Dorota GOŁĘBNIAK, Collegium Da Vinci w Poznaniu
Bogdan IDZIKOWSKI, Uniwersytet Zielonogórski
Witold JAKUBOWSKI, Uniwersytet Wrocławski
Józef KARGUL, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, filia w Katowicach
Alicja KARGULOWA, Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze
Stanisław KŁOPOT, Uniwersytet Wrocławski
Jerzy KOCHANOWICZ, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza
Leszek KOCZANOWICZ, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, filia we Wrocławiu
Lucyna KOPCIEWICZ, Uniersytet Gdański
Jolanta KRUK, Uniwersytet Gdański
Dariusz KUBINOWSKI, Uniwersytet Szczeciński
Roman LEPPERT, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zbyszko MELOSIK, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Maria MENDEL, Uniwersytet Gdański
Astrid MĘCZKOWSKA, Uniwersytet Gdański
Anna MURAWSKA, Uniwersytet Szczeciński
Aleksander NALASKOWSKI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Mirosława NOWAK–DZIEMIANOWICZ, Uniwersytet Opolski
Jacek PIEKARSKI, Uniwersytet Łódzki
Beata PRZYBOROWSKA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Ewa PRZYBYLSKA, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Krzysztof RUBACHA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Ewa SKIBIŃSKA, Uniwersytet Warszawski
Ewa SOLARCZYK-AMBROZIK, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Hanna SOLARCZYK-SZWEC, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Tomasz SZKUDLAREK, Uniwersytet Gdański
Bogusław ŚLIWERSKI, Uniwersytet Łódzki
Danuta URBANIAK–ZAJĄC, Uniwersytet Łódzki
Bożena WOJTASIK, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Zdzisław WOŁK, Uniwersytet Zielonogórski
Jolanta ZWIERNIK, Dolnośląska Szkoła Wyższa