Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Warunki prenumeraty

Kwartalnik Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja można zaprenumerować, dokonując wpłaty na rachunek DSW:

BZ WBK S.A. 13 Oddział Wrocław
33 1090 2402 0000 0006 1001 1564
 

lub wysyłając zamówienie na adres redakcja.tce@dsw.edu.pl

Cena prenumeraty rocznej wynosi: 68,00 zł
Cena 1 egzemplarza wynosi: 17,00 zł

Osoby, które pragną nabyć pojedyncze numery kwartalnika mogą kierować zamówienie pod adresem DSW.

Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław

Czasopismo wysyłamy za zaliczeniem pocztowym lub na podstawie złożonego zamówienia na wyżej podany adres e-mail (po wystawieniu faktury VAT).

Cena 1 egzemplarza z 1998 roku: 5,00 zł
Cena 1 egzemplarza z 1999-2000 roku: 5,00 zł
Cena 1 egzemplarza z z 2001-2005 roku: 10,00 zł
Cena 1 egzemplarza z 2006-2008 roku: 15,00 zł

Na rewersie pokwitowania prosimy zaznaczyć zamówione numery kwartalnika.