Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


2018, tom 21, nr 4(84)

 

 

III. Komunikaty z badań

Halina Nowakowska, Małgorzata Lewartowska-Zychowicz
(Prze)żyć z cukrzycą w szkole

Małgorzata Gamian-Wilk, Kamila Madeja-Bień, Sylwia Domagała-Jędrzejewska
Różnice pomiędzy oceną zachowania dziecka wychowującego się w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jako instytucji pieczy zastępczej a dziecka wychowywanego w rodzinie

 

IV. Polemiki i dyskusje

Wojciech Kruszelnicki
Autoportret w nie-hermeneutycznym zwierciadle