Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


 

 

okładka kwartalnika "Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja"
ISSN 1505-8808 ISSN (online) 2450-3428

O czasopiśmie

Kwartalnik Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja jest możliwie najszerszą platformą społecznego myślenia o edukacji. Głównym zadaniem czasopisma jest animacja dialogu pomiędzy przedstawicielami nauk społecznych, którzy patrzą na procesy oświatowe i instytucje nauczające z różnych perspektyw dyscyplinowych i odmiennych orientacji aksjologicznych.

Edukacja dotyka wszystkich, ponieważ będąc istotą społeczną, człowiek jest zarazem istotą uczącą się i nauczającą. Rzeczywistość społeczna w jakiej przyszło nam żyć i pracować, okazała się rzeczywistością nieprzewidywalną. Dlatego nie rezygnując z prospektywnego myślenia o edukacji, naszą uwagę pragniemy skupić przede wszystkim na teraźniejszości. Mglista i nieprzejrzysta teraźniejszość, która stała się naszym udziałem, wymaga interpretacji i intelektualnego oswojenia. Zadanie to stawiamy przed autorami i współpracownikami kwartalnika.

Deklaracja o wersji pierwotnej

Wydawca kwartalnika myśli społeczno-pedagogicznej Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISNN 1505-8808).

Każdorazowo po ukazaniu się drukiem nowego numeru, Wydawnictwo zamieszcza na stronie internetowej pełną zawartość czasopisma.

Indeksowanie

Czasopismo znajduje się na prestiżowej liście ERIH (NAT). Zajmuje wysoką pozycję w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część C wykazu – 10 punktów).

Jest indeksowane w bazach: BazHum oraz CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

Otwarty dostęp

Czasopismo wydawane jest w otwartym modelu (ang. open access), co oznacza, że dostęp do pełnych tekstów jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych nieodpłatnie, bez konieczności logowania się na stronie. Osoby korzystające z czasopisma mogą pobierać publikacje, kopiować je, drukować i przeszukiwać, a także zamieszczać na swoich stronach odnośniki (linki) do pełnych tekstów publikacji czasopisma. Mogą korzystać także w inny sposób z tekstów, o ile nie przekraczają zasad licencji, na których są one opublikowane.

Autorzy zgłaszający tekst do opublikowania w czasopiśmie nie zrzekają się autorskich praw majątkowych do swoich tekstów. O ile nie jest określone inaczej opublikowane teksty dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

 

Licencja Creative Commons

O ile nie jest określone inaczej prawa do tekstów na stronie posiadają ich autorzy, a teksty są dostępne są licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

ISSN 1505-8808     ISSN (online) 2450-3428